Historie sboru

     Sbor dobrovolných hasičů byl založen 2. května 1897. V začátcích sboru v letech 1897 – 1914 byla situace sboru tíživá, zejména po stránce finanční a materiální. Od založení míval sbor 15 členů a asi 10 – 20 přispívajících členů. Zprvu měli hasiči jen plátěné stejnokroje. Nové si koupili v roce 1907 ze svého. Dle záznamů z té doby sbor zasahoval u 23 požárů v okolí. V letech první světové války 1917 – 1918 byla činnost sboru minimální. Muži byli na frontě a v obci zůstali 2 – 3 hasiči. Činnost byla obnovena až v roce 1919. V roce 1917 byl v obci největší požár ve stodole statkáře Havlíka, při kterém shořelo i dalších pět domovních čísel a hasičské skladiště. Příčina požáru se nevyšetřila.        

     Také v letech druhé světové války byla činnost sboru omezena. Počet členů byl nařízen na 19. Hasiči se museli zúčastňovat manifestací pro Říši a jiných akcí nařízených protektorátním režimem. V roce 1947 sbor za přispění MNV koupil hadice.                                                          

     V letech 1954 – 55 byl proveden nábor mladých členů a počet stoupl na 31. Bylo doplněno vybavení ke stříkačce a cvičné obleky. Protipožární nádrž (Nádržka) byla vybudována v roce 1948 a v roce 1968 opravena. Hasičská zbrojnice byla adaptována v roce 1947 z čističky osiva a rekonstruována byla v letech 1958 – 59. Sušák hadic byl postaven v roce 1961. V roce 1963 byl požár ve státním statku. Sbor provedl úspěšný zásah a shořelo je minimum.

     Od roku 1984 působí ve sboru i ženy a nyní představují třetinu členské základny. V 80. letech se členové sboru podíleli na přestavbě místního hostince a při opravě drůbežárny na klubovnu, která je v současné době majetek obce a hasiči ji mají danou od obecního úřadu k užívání. Hasiči mají velkou podporu od obecního úřadu, s nímž velmi úzce spolupracují. Sbor má vliv i na kulturní dění v obci. Pořádá dětský karneval, hasičský ples, pálení čarodějnic a dětský den.

     Velkou tradici ve sboru mělo divadelnictví. První zápisy o divadelní činnosti jsou z roku 1935. Sbor míval soubor dětí a dospělých a hrálo se dokonce i v průběhu druhé světové války.

     První ruční stříkačka byla koupena od firmy Smékal za 610 zlatých a byla dodána v roce 1900. Byla splácena několik let. Sboru sloužila až do roku 1954. Sbor měl také starodávnou ruční stříkačku. Z obou stříkaček se bohužel nic nezachovalo. Roku 1954 se sbor dočkal upravené stříkačky značky Mára od požárního sboru z Tábora. V letech 1961 – 63 byla sboru přidělena Tatra 805 se stříkačkou. Vozidlo však musel sbor odevzdat a mezi členy to bylo velké zklamání. V roce 1966 již Márovka nebyla schopna opravy a sbor obdržel starší stříkačku DS 16. V roce 1977 dostala nový motor a byla přestavěna na DS 12 a s upraveným zapalováním je ve sboru dodnes. Od roku 1984 si půjčuje sbor stříkačku na nácvik, nebo trénuje na dřevěném špalku. Od roku 1991 je ve sboru stříkačka PS 12, se kterou soutěžíme dodnes.

     V roce 1979 získal sbor 15 let staré vozidlo GAZ 69, se kterým se jezdilo až do roku 1992. Roku 1993 byl dán do šrotu. V roce 1994 byla zakoupena obecním úřadem AVIE, kterou jezdíme dodnes.

     První okrskové soutěže začínaly od roku 1926. V těchto letech se soutěžilo v sekerkových a žebříkových cvičení. V soutěžích požárních družstev se sbor od roku 1954 účastnil každý rok. Zprvu vysílal 1 nebo 2 družstva. V posledních letech 4 – 5 družstev mužů i žen do všech kategorií. Soutěžní družstva byla několikrát v okresních kolech a družstvo žen byla 2x v krajském kole (1986, 1999).

     První družstvo mladých hasičů bylo založeno v roce 1988, ale pro nedostatek materiálového vybavení po roce svoji činnost ukončilo. Nynější družstvo mladých hasičů bylo založeno na jaře roku 2010 a v současné době má 15 členů.